Vooraf ingevulde aangifte 2011

 

Bij de Belastingdienst zijn al veel gegevens bekend. Om het u gemakkelijker te maken, kunt u ervoor kiezen om de gegevens over 2011 al vooraf in te laten vullen in het aangifteprogramma. U download dan het aangifteprogramma en treft uw persoonlijke gegevens zoals loon, bepaalde uitkeringen, de WOZ waarde van…

Uitstel belastingaangifte 2011

 

Het is weer tijd voor de belastingaangifte 2011. Hierbij geeft u op aan de Belastingdienst (dit heet ‘aangifte doen’) wat uw belastbaar inkomen was in 2011. Zoals elk jaar dient u aangifte te doen vóór 1 april. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kunt u uitstel aanvragen, zodat u uiterlijk…

Tarieven Inkomstenbelasting 2012

 

Hoeveel betaalt u in Nederland aan inkomstenbelasting in 2012? Hieronder treft u een overzicht van de tarieven in Box 1 voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in 2012. Het Box 1 inkomen is het inkomen uit werk en woning. Het grootste deel van de mensen in Nederland heeft in Box 2…

Aangifte inkomstenbelasting 2010

 

Op Inkomstenbelasting.com kunt u tips en antwoorden op vragen over inkomstenbelasting vinden.