Vooraf ingevulde aangifte 2011

Bij de Belastingdienst zijn al veel gegevens bekend. Om het u gemakkelijker te maken, kunt u ervoor kiezen om de gegevens over 2011 al vooraf in te laten vullen in het aangifteprogramma. U download dan het aangifteprogramma en treft uw persoonlijke gegevens zoals loon, bepaalde uitkeringen, de WOZ waarde van uw eigen woning, en meer.

Uw vooraf ingevulde aangifte over 2011 is sinds 1 maart 2012 te downloaden. Download dan het aangifteprogramma van de Belastingdienst hier. Bij het opstarten van het aangifteprogramma kunt u ervoor kiezen om uw vooraf ingevulde aangifte 2011 te downloaden.

Indien u al eerder het aangifteprogramma heeft gedownload, of u wilt voor een ander de aangifte invullen, kunt u ook apart de gegevens downloaden via de volgende link: https://webdiensten.belastingdienst.nl/VIADownload2012/index.html

In de meeste gevallen dient u de aangifte vóór 1 april 2012 in te dienen.

If you like this articles, share it with your friend! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

More related articles

Leave a reply